5503.20.00.00.00 GTİP inde Yer Alan İran Menşeli “Poliesterler” Tanımlı Eşyaya Uygulanan Ek Mali Yükümlülük Hakkında

 İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil

Konu: 5503.20.00.00.00 GTİP inde Yer Alan İran Menşeli “Poliesterler” Tanımlı Eşyaya Uygulanan Ek Mali Yükümlülük Hakkında

Duyuru Özeti:
25/08/2017 tarihli 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9 sayılı Tebliğ ile 5503.20.00.00.00 GTİP inde yer alan İran menşeli “Poliesterler” tanımlı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan koruma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılması kararlaştırılmış olup, dönemler itibariyle uygulanacak oranlara ilişkin verilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.


 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  tıklayınız