55.FASILDA KDV ORANI UYGULAMASI HK.55. Fasılda yer alan suni/sentetik lif ve lif döküntülerinin ithal ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekirken, gümrüklerde %18 oranında KDV hesaplanmak istenildiği belirtilmektedir.

Kullanım yerine bakılmaksızın 55. Fasıla ait tüm eşyalar, KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin “B” bölümünün 3. ve 4. sırası kapsamında değerlendirilerek, ithal ve tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerektiği,

TGTC’nin 55. Fasıla ait 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.06 ve 55.07 tarife pozisyonları kapsamındaki suni/sentetik lif ve lif döküntülerinin de ithal ve tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulacağı belirtilmektedir.