55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri Altında Sınıflandırılan Çin Menşeli “Sentetik veya Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat” İçin Uygulanmakta
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil 

Konu: 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri Altında Sınıflandırılan Çin Menşeli “Sentetik veya Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat” İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Hakkında 

Duyuru Özeti:

Muhtelif firmalar tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 2018/14 sayılı Tebliğ, 20/04/2018 tarihli 30397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Önleme tabi ürün, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’leri altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” olup,  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) uyarınca, ÇHC menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında CIF bedelin %87’si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Daha sonrasında 2015/40 sayılı Tebliğ kapsamında; Bulgaristan ve Polonya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülkeler çıkışlı ithalatta, ÇHC menşeli önlem konusu ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı oranda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.