5402 Tarifesinde Sınıflandırılan Muhtelif “Naylon veya Poliamid İpliklere” İlişkin Açılmış Olan Tarife Kontenjanlarının Kullanımı Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil

Konu: 5402 Tarifesinde Sınıflandırılan Muhtelif “Naylon veya Poliamid İpliklere” İlişkin Açılmış Olan Tarife Kontenjanlarının Kullanımı Hk.

Duyuru Özeti:

22 Ekim 2019 tarihinde yapılan düzenleme ile ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiş, aynı düzenleme kapsamında belirlenen bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştı.

22/11/2019 tarihli 2019/7 sayılı Tebliğ ile bahse konu tarife kontenjanının dağıtım usulleri belirlenmiştir.

  • Her bir dönem için toplam tarife kontenjanı miktarı 2.986 Ton olup, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemez.
  • Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır.
  • Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamaz.
  • Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz.
GTP

Eşya Tanımı

Tarife Kontenjanı (Ton)

1.Yıl

2. Yıl

3. Yıl

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler)

2.986

2.986

2.986

5402.32.00.00.00

Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)

5402.51

Naylondan veya diğer poliamidlerden

5402.61

Naylondan veya diğer poliamidlerden

5402.45

Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net