5402 Tarifesinde Sınıflandırılan Muhtelif “Naylon veya Poliamid İpliklere” Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil
 

Konu: 5402 Tarifesinde Sınıflandırılan Muhtelif “Naylon veya Poliamid İpliklere” Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hk. 

Duyuru Özeti:

5402 Tarifesinde Sınıflandırılan Muhtelif “Naylon veya Poliamid İpliklere” ilişkin açılmış olan korunma önlemi soruşturması sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar eki listede belirlenen bazı ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmış olup, tarife kontenjanının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bilahare yayımlanacak Tebliğler ile belirlenecektir.

Karar 21 Kasım 2019 tarihinde yürülüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz