5402 Tarifesinde Sınıflandırılan Bazı “Naylon İplikler”e İlişkin Koruma Önlemi Soruşturması Açılması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Tekstil

Konu: 5402 Tarifesinde Sınıflandırılan Bazı “Naylon İplikler”e İlişkin Koruma Önlemi Soruşturması Açılması Hakkında   

Duyuru Özeti:
 

5402 tarifesinde sınıflandırılan ve aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen bazı “naylon iplik” tanımlı ürünlerin  ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ürünlerin ithalatında bir korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

 

GTP

Eşya Tanımı

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler)

5402.32.00.00.00

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)

5402.45

Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden

5402.51

Naylondan veya diğer poliamidlerden

5402.61

Naylondan veya diğer poliamidlerden

 

Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenlerin”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın ekonomi@hs01.kep.tr KEP adresine gönderebilecekleri belirtilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net