528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Hk.

 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği’nde 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, biyosidal ürünlerin yanı sıra biyosidal ürün ile işlem görmüş ya da biyosidal ürün içeren mamul ürünlerin de piyasaya arzını düzenlemektedir.
Bahse konu Yönetmeliğin ülkemizce uyumlaştırma çalışmaları ise halihazırda Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürdürülmekte ve uyumun 2017 yılına kadar tamamlanması öngörülmektedir.

528/2012/EU sayılı AB Yönetmeliği kapsamında, bahse konu mamul ürünlerin AB piyasasına arz edilebilmesi için işlem gördükleri/içerdikleri aktif maddelerin Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) yapılacak başvuru çerçevesinde AKA tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, AB’de onaylanmamış aktif madde ile işlem görmüş olan ya da onaylanmamış aktif madde içeren mamul ürünlerin AB piyasasına arz edilmesi mümkün olamamaktadır. Yönetmelik, ekonomik operatörlerin bahse konu onay prosedürüne uyum sağlayabilmeleri/hazırlanabilmeleri için 1 Mart 2017 tarihine kadar sürecek bir geçiş süreci tanımıştır. Bu çerçevede, operatörlerin hali hazırda üretim süreçlerinde kullandıkları onaylanmamış aktif maddeleri AB’de onaylanmış ya da onay süreci devam eden maddeler ile ikame etmeleri ya da söz konusu aktif maddelerin onaylanabilmesini teminen 1 Eylül 2016 ‘ya kadar AKA’ya başvurmaları beklenmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’ndan Meclislerine iletilen yazıda, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin AB pazarına giriş itibariyle getirdiği yeni koşulların özellikle bilgi teknolojisi, elektronik donanım, mobilya, tekstil ve otomotiv sektörleri üzerinde etkilerinin olması beklendiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, bu kapsamda ülkemiz de dahil olmak üzere AB piyasasına biyosidal ürün ile işlem görmüş ya da biyosidal ürün içeren mamul madde arz edecek olan Ülke Üreticilerinin/ihracatçılarının Yönetmelik ile getirilen onay gerekliliğine hazırlıklı olması önem arz ettiği vurgulanmıştır. Bu çerçevede, söz konusu Yönetmelik hakkında sıkça sorulan sorular ile Komisyon tarafından hazırlanan yanıtlara https://circabc.europa.eu/w/browse/d73 63efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5eS7bf22 internet – adresinden ulaşılabilmekte olup, konuyla ilgili olabilecek ilave sorunların ise [email protected] adresine iletilmesi mümkün olabilmektedir.

Kaynak:http://www.itkib.org.tr