4814 Tarife Pozsiyonu Altında Sınıflandırılan Bazı Duvar Kağıtlarına Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılmasına Dair Soruşturma Açılması Hakkınd
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Duvar Kaplamaları 

Konu: 4814 Tarife Pozsiyonu Altında Sınıflandırılan Bazı Duvar Kağıtlarına Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılmasına Dair Soruşturma Açılması Hakkında

Duyuru Özeti:

“4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan duvar kâğıtları ve benzeri kaplamalar” ithalatında 15/6/2015 tarihli ve 2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 2018/2 sayılı Tebliğ  23/02/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanma olduğu, inceleme konusu ürün ithalatında korunma önleminden dolayı düşüş yaşandığı, ancak artan maliyetlerden dolayı üretimin satışlara aynı oranda yansımadığından stoklarda artış yaşandığının tespit edilmesi üzerine;  İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.