4814 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Duvar Kağıtları” Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Duvar Kağıtları

Konu: 4814 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Duvar Kağıtları” Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

4814 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bazı “duvar kağıtları” tanımlı eşya hakkında 2018/2 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içeren 2018/4 Tebliğ, 21.06.2018 tarihli 30455 sayılı Gazete’de yayımlanmıştır.  

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan ürünlerin ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, karar verilmiştir. 

Yapılan düzenleme daha öncesinde; 1. Dönem için 5 $/Kg, 2. Dönem için 4,5 $/Kg ve 3. Dönem için 4 $/Kg olarak uygulanmakta olan ek mali yükümlülükler azaltılarak, 3 yıl süre ile uzatılmıştır.  

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.