4814 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Duvar Kağıtları/Kaplamaları” Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Duvar Kağıtları

Konu:  4814 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Duvar Kağıtları/Kaplamaları” Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Korunma Önleminin Uzatılması Hk.

Duyuru Özeti:

4814 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bazı “duvar kağıtları/kaplamaları” tanımlı eşyaya korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmaktaydı.

481420000000481490100000 ve 481490701000 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan ürünlerin ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, karar verilmiştir.

   —   Yapılan düzenleme ile; daha öncesinde 1 Dönem için 3,75 $/Kg, 2 Dönem için 3,5 $/Kg ve 3 Dönem için 3,25 $/Kg olarak uygulanmakta olan ek mali yükümlülükler azaltılarak, 3 yıl süre ile uzatılmıştır.

   —   Bahse konu Karar 06.08.2021 tarihinde yürülüğe girecek olup, Karar eki listede yer alan ülkler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla 1.043 tonluk tarife kontenjanı belirlenmiştir.

   —   Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bilahare yayımlanacak Tebliğler ile belirlenecektir.
 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

6.8.2018 – 5.8.2019

6.8.2021 – 5.8.2022

6.8.2019 – 5.8.2020

6.8.2022 – 5.8.2023

6.8.2020 – 5.8.2021

6.8.2023 – 5.8.2024

4814.20.00.00.00

Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)

3,75 ABD Doları/Kg

3,00 ABD Doları/Kg

3,5 ABD Doları/Kg

2,75 ABD Doları/Kg

3,25 ABD Doları /Kg

2,50 ABD Doları /Kg

4814.90.10.00.00

Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kâğıtlardan yapılmış olanlar

4814.90.70.10.00

Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net