428 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.428 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

5.7.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 428 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.