4010 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Transmisyon Kolanlarının” İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Transmisyon Kolanları  

Konu: 4010 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Transmisyon Kolanlarının” İthalatında Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması  Hakkında 

Duyuru Özeti:

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4010.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”, 4010.34.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ve 4010.39.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirleyen 2018/1 sayılı Tebliğ 02/03/2018 tarihli 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   

Mevcut durumda İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4) çerçevesinde bahse konu ürünün ÇHC menşeli olanları için 5,04 ABD Doları/kg, Hindistan menşeli olanları için 3,50 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanları için ise 4,55 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmakta olup, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/5) ile başlatılan NGGS, 15/3/2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/3) ile sonuçlandırılmış ve önlemin mevcut haliyle uygulanmasına devam edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda; bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.
 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.