4007.00 GTP’i Altında Sınıflandırılan “Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler” Tanımlı Ürüne İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Ha
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 4007.00 GTP’i Altında Sınıflandırılan “Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler” Tanımlı Ürüne İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında


Duyuru Özeti:

Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. ve Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Tayland Krallığı (Tayland) menşeli “Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler (lateks iplik)” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 21/11/2017 tarihli ve 30247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ’de hali Hazırda 2012/23 Tebliğ kapsamında Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler ithalinde Natural Rubber Thread Co. Ltd için CIF bedelin %4,37’si, diğer firmalar için de CIF bedelin %8,75’i oranında dampinge karşı önlem bulunmasına karşın, mevcut önlemin kaldırılmasının dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair bilgi ve belgelerin mevcut olduğu belirtilmiştir.

   

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.