3907.69.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Poli(Etilen Tereftalat) – Diğerleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanan EMY’den Muafiyet Sağlamak Üzere Tarife KoLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Poli(Etilen Tereftalat)

Konu:  3907.69.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan  “Poli(Etilen Tereftalat) – Diğerleri” Tanımlı Ürünlere Uygulanan EMY’den Muafiyet Sağlamak Üzere Tarife Kontenjanı Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

13.11.2020 tarihli düzenleme ile 3907.69.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Poli(etilen tereftalat) – Diğerleri” tanımlı ürünlere ilişkin açılmış olan korunma önlemi soruşturması sonucunda, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiş ve belirlenen ülkeler menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla, tarife kontenjanı açılmıştı.

G.T.İ.P

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (USD/KG)

 

3907.69.00.00.00

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

0,060

0,058

0,056
02.12.2020 tarihli Tebliğ ile: söz konusu korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

  • Toplam tarife kontenjanı 10.926 Ton olarak belirlenmiş ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 Tonu geçemeyecektir.
  • Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacaktır.
  • Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 20 tonu aşamaz.
  • Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz.
  • Tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edilir.
  • Söz konusu Tebliğ 13.12.2020 tarihinde yürülüğe girecektir.

*TÜİK verilerine göre ilgili GTİP’ten son 3 yılda gerçekleşen ithalat rakamları aşağıdaki gibidir.

Yıllar

İthalat $

2017

87 Milyon USD

2018

102 Milyon USD

2019

123Milyon USD

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net