3907.61.00.00.00 Tarifesinde Sınıflandırılan “Polietilen Tereftalat” İthalatı İçin Açılan Tarife Kontenjanı Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: 3907.61.00.00.00 Tarifesinde Sınıflandırılan “Polietilen Tereftalat” İthalatı İçin Açılan Tarife Kontenjanı Hakkında

Duyuru Özeti:

3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 16/10/2017 tarihli ve 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını belirleyen 2018/1 sayılı Tebliğ 16/01/2018 tarihli ve 30303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 tonu geçemez.
 
  
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.