3824.99.96.90.68 GTİP’i Altında Sınıflandırılan Tüm Eşyanın ÖTV’ye Tabi Olması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 3824.99.96.90.68 GTİP’i Altında Sınıflandırılan Tüm Eşyanın ÖTV’ye Tabi Olması Hakkında

Duyuru Özeti:

2015 yılına kadar 3824.90.40.00.00 GTİP’inde “Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler”  olarak tanımlanan eşya, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer almakta ve ÖTV’ye tabi tutulmaktaydı. Türk Gümrük Tarife cetvelinde zaman içerisinde yapılan değişiklikler ile bahse konu eşya, 2015 ve 2016 yıllarında 3824 tarife pozisyonu altındaki farklı tarifelerde sınıflandırılmış ve 2017 yılı itibariyle 3824.99.96.90.68 tarife pozisyonu altında sınıflandırılmaya başlanılmıştır.
ÖTV Kanunu’na ekli listelerde, 27/03/2018 tarihine kadar sadece  “Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler”tanımlı eşya için ÖTV öngörüldüğünden 3824.99.96.90.68 tarife pozisyonu altında sınıflandırlan, ancak yukarıdaki tanımlamaya girmeyen eşyalar için herhangi bir ÖTV uygulaması söz konusu olmamaktaydı. 27/03/2018 tarihinde ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yapılan değişiklik ile “Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler” ibaresi ÖTV Kanunu’na ekli listede kullanılmamış olup, 3824.99.96.90.68 GTİP’inde “Diğerleri” tanımlı eşyanın, Kg başına 0,9390 TL ÖTV’ye tabi olacağı düzenlenmiştir. Böylelikle, bahse konu GTİP altında sınıflandırılan “Vernikler için incelticiler” de dahil olmak üzere tüm eşya için ÖTV ödenmesi durumu söz konusu olmaktadır.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.