3812.20.90.00.00 GTİP’li Güney Kore Menşeli Eşya İçin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Plastik -Kauçuk 

Konu: 3812.20.90.00.00 GTİP’li  Güney Kore Menşeli Eşya İçin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hk.

Duyuru Özeti:

Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li (DOTP: Dioktil tereftalatı) tanımlı eşya için 2017/24 sayılı Tebliğ kapsamında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Söz konusu önlemin, ürünün karışım veya bileşik haline getirilmek suretiyle değişikliğe uğratılarak 3812.20.90.00.00 GTİP altında ithal edilmesi yoluyla etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Güney Kore menşeli olarak beyan edilen 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşyadan “yalnız dioktil tereftalat içerenler”in ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) kapsamında Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.


Soruşturma sürecinde teminata bağlanan miktarlar, soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verildiğinden hazineye irat kaydedilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net