35. Fasılda Sınıflandırılan Eşyaya Gözetim Uygulanmasına İlişkin Mevzuatta Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  35. Fasılda Sınıflandırılan Eşyaya Gözetim Uygulanmasına İlişkin Mevzuatta Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

35. fasılda sınıflandırılan kazein, kazeinat, süt proteini tanımlı eşya ithalatının gözetime tabi tutulmasına ilişkin işlemleri düzenleyen 2011/4 sayılı Tebliğ yürülükten kaldırılarak, 2021/4 sayılı yeni Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ kapsamına aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen ürünler girmekte olup, söz konusu ürünlerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
 

GTİP

Eşyanın Tanımı

3501.10.90.00.00

Diğer kazeinler

3501.90.90.00.11

Sodyum kazeinat

3501.90.90.00.19

Diğerleri

3502.20.91.00.00

Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)

3502.20.99.00.00

Diğerleri

3504.00.10.00.00

Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri

3504.00.90.00.19

Diğerleri
  • Brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalata uygulanan muafiyet kaldırılmıştır.
              (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır.
  • Gözetim Belgesi başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin hükümler eklenmiştir.
  • Yeni Tebliğ 02.08.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net