31.12.2015 Tarihli Resmi Gazete (Mükerrer) 2016 Yılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ve İthalat Tebliğleri

 BAKANLAR KURULU KARARI 

2015/8306    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1-1.pdf

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/8320    İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M2-1.pdf
 
İTHALAT TEBLİĞİ

 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-6.htm

 TEBLİĞLER

—  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1) 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1-2.pdf

—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3) 

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-8.htm 

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/4)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-9.htm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-10.htm

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/6)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-11.htm

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/7)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-12.htm

 — Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/8)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-13.htm

CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-14.htm

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/10)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-15.htm

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/11)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-16.htm

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-17.htm

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/14)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-19.htm

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-20.htm

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-21.htm

— Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/17

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M4-22.htm

—  Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-23.htm

—  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19)

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-24.htm

—  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/20)

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-24.htm

—  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21)

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-26.htm

—  İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/22)

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-27.htm

—  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/23)

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-28.htm

—  Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-29.pdf

—  Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-30.pdf

—  Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-31.pdf

—  İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-32.pdf

—  Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-33.pdf

—  Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-34.pdf

—  Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-35.pdf

—  Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/20151231M4-36.pdf