31.07.2013 tarih ve 28724 sayılı Resmi Gazete içeriği: pan-avrupa menşe konvansiyonu, ihracat kredi bankası kredilerinde değ.,Varlık barışı süre uzadı31.07.2013 tarih ve 28724 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun-6497

2. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar-2013/5148 

3. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar-2013/5174

1- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun-6497

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kanun’un gerekçesi aşağıdaki gibi olup, oluşturulma nedeni ilgili metinde özetlenmiştir.

Kanun, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Kanunun tam metni için tıklayınız.

TBMM ye sunulan haline ulaşmak için tıklayınız.

2- Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar-2013/5148

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar ile yapılan değişikliker genel manada aşağıdaki gibidir.

1- Kamu alıcısı tanımı “yabancı ülkelerin hükümetlerini ya da taahhütleri devlet tarafından garanti edilen kamu kuruluşları” olarak yeniden tanımlandı. Mevcut düzenlemede kamu alıcısı, “Yabancı ülkelerde devlet ya da kamu kuruluşu ya da kamu bankası (sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası devlete ait olan) ya da taahhütleri devlet ya da kamu kurumu ya da bir kamu bankası tarafından garanti edilen kuruluşlar ya da sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası devlete, kamu kuruluşlarına veya kamu bankalarına ait olan şirketler” olarak ifade ediliyordu.

2-Bugünden itibaren İhracat Kredi Bankası tarafından analizi yapılarak kredi,..vb destek sağlanan ülkelerdeki saygın ve güvenilir bulunan bankalara ve diğer kuruluşlara; mal eya hizmet satış sözleşmeleri veya bu tür sözleşmelerle eşdeğer finansal kiralama işlemleri ile ilgili olarak verilecek iki yıl ve daha uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile sigorta desteğinin esaslarını ve finansal hükümlerini düzenlenmeye 20 milyon dolar ve karşılığı tutara kadarki her bir işlem için Banka Yönetim Kurulu yetkili olacak. 20 milyon dolar üzerindeki tutar için ise Bakanın yetkisi bulunacak.

Karar, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

3- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar-2013/5174

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar ile, gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan “Varlık Barışı” uygulamasında süre 31 Ekim 2013’e kadar uzatılmış oldu.

Karar, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.