31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete içeriği: Bazı anlaşmaların yürürlük tarihi, sermaye şirketlerine internet sitesi zorunluluğu31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

1-Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar-2013/4767

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar; ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesinin 27/5/2013 tarihinde kararlaştırılması ile ilgilidir.

Karara konu ekli liste için tıklayınız.

2-Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmeliğin amacı, Türk Ticaret Kanunu gereğince internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten(01.07.2013) itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten(01.07.2013) sonra kapsama dahil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekmektedir.

Yönetmeliğin, “İnternet sitesinde yayımlanan içerik” başlıklı 6. maddesi şirketler için çok önemli ve detaylıdır.

Yönetmelik, 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.