30.06.2013 tarih ve 28693 sayılı Resmi Gazete içeriği: Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği1-Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak;

a) Yönetmelik eki, Ek-II ve Ek-III’te yer alan gıda katkı maddelerinin listesini,

b) Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde, gıda enzimlerinde ve gıda aroma vericilerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin kullanım koşullarını,

c) Gıda katkı maddelerinin etiketleme kurallarını,

belirlemektir.

Yönetmelik, ekleriyle beraber 71 sayfa civarında geniş bir mevzuatı içermektedir.

Yönetmelik, 01.07.2013 tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.