29. DÖNEM GÜMRÜK BIRLIĞI ORTAK KOMITESI TOPLANTISI

 29. DÖNEM GÜMRÜK BIRLIĞI ORTAK KOMITESI TOPLANTISI 

Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan alınan yazıda AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Birliğin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla oluşturulmuş olan Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 29. Dönem Toplantısı 17 – 18 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştiği belirtilmiştir.

Toplantı sırasında görüşülen konular hakkında hazırlanmış olan 29. Dönem Toplantısına ilişkin not ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Ek: 29.Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısına ilişkin not