28 Mayıs 2013 Tarihli ve 28660 Sayılı Resmî Gazete28.05.2013 tarih ve 28660 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

1-Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelikle; “Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yönetmeliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

ÇEVRE SAĞLIĞI DENETİMİ VE DENETÇİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2002 tarihli ve 24875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

2- Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelikle; “Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/6/1990 tarihli ve 20541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

3-Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelikle; “Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

GIDA MADDELERİ ÜRETEN İŞYERLERİNDE VERİLEN ÇALIŞMA İZNİNE AİT İŞLETMELER İÇİN ALINACAK ÜCRETLERİN TAHSİL VE HARCAMA, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/1998 tarihli ve 23358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

4-Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelikle; “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

GIDA ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.