2710 ve 2916.10 Tarifesinde Sınıflandırılan Muhtelif Eşyanın Tarife Kontenjanlarının Dağıtım Yöntemi ile Başvuru ve Kullanım Usul ve Esasları Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 
 

Konu:  2710 ve 2916.10 Tarifesinde Sınıflandırılan Muhtelif Eşyanın Tarife Kontenjanlarının Dağıtım Yöntemi ile Başvuru ve Kullanım Usul ve Esasları Hk.

Duyuru Özeti:

2281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 2710.19.812710.19.99 ve 2926.10 tarifelerinde sınıflandırılan ve madde ismi sütununda özelllikleri belirtilen eşya için tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştı.

03.04.2020 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile de  tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

– Tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicileretalep toplama yöntemi ile yapılır.

–  Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

–  Yapılacak ithalat için İthalat Genel Müdürlüğünce ithal lisansı düzenlenmesi, ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

–  Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

–  Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir. 
 


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net