27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete içeriği: Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği

2. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/29)


1- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmeliğin amacı, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimleri arasında bilgi akışını sağlamak ve yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kayıt altına alınması gereken bilgilerin; içeriği, kayıt işlemleri ve bildiriminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmlik ana başlşıkları aşağıdaki gibidir.

1.      Denetim kayıtlarının tutulması

2.      Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi

3.      Denetim raporlarının hazırlanması

4.      Alınan önlemlerin bildirimi

5.      Test raporları ve diğer belgelerin paylaşımı

6.      Önlem bildirimleri temas noktaları

7.      Bildirim mekanizmalarının takibi

8.      Risk değerlendirmesi

Yönetmelik, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

2- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/29)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, bir numaralı madde de yeni hali(yönetmelik olarak) yer alan tebliğin, (dün ve evvelinde uygulanan) önceki şekli yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.