27.06.2013 tarih ve 28690 Mükerrer sayılı Resmi Gazete içeriği: Muhtelif anlaşmalar , TR-Umman, TR-Yunanistan, TR-Belarus1-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar-2013/4778

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar; ülkemiz ile Umman Sultanlığı arasında, gümrük konularında işbirliği ve yardımlaşma hususundadır.

Bu anlaşma pek çok konuyu içermekte olup, ana başlıkları ile bakarsak durum aşağıdaki gibidir.

Anlaşmaya taraf ülkeler;

* Mevzuatların uygulanmasını kolaylaştırıcı her türlü bilgi ve belgeyi vereceklerdir.

* Suçların önlenmesi ve kolluk faaliyetleri ile ilgili yeni yöntemleri, bu hususdaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklardır. 

* Taraf olan bir ülke ile ilgili suça yönelik, illegal bir tutum veya davranış halinde olan bir organizasyonun bilinmesi veya varsayılması hallerinde hemen bilgiler paylaşılacaktır.

* Taraflardan biri, herhangi bir sevkiyat ile ilgili talep ederse, ihracatın ve/veya ithalat işlemlerinin legal olarak yapıldığına dair teyit bilgileri paylaşılacaktır. 

* Teknik ekipmanların kullanımı hususunda bilgiler paylaşılacaktır.

* Gümrük memurları karşılıklı değiştirilebilecek ve talep halinde karşılıklı eğitimler verilecektir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

2-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar-2013/4833

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar; ülkemiz ile Yunanistan arasında kültür varlıklarının yasadışı ithali, ihracı, transiti ve mülkiyeti transferinin önlenmesi, yasaklanması ve bu kültür varlıklarının menşe ülkesine geri verilmesi ve iadesi amacıyla, aradaki işbirliğini geliştirmek manasında yapılmış bir mutabakattır. 

Anlaşmadan evvel taraf bir ülkeden, diğer bir ülkeye illegal olarak çıkmış bir kültür varlığının olması durumunda da ilgili ülkeye iade olunacağına dair çok net hükümler içeren bir karardır.  

Kararın tam metni için tıklayınız.

2-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar-2013/4866 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararla; Türkiye ile Belarus arasında vizelerin karşılıklı kaldırılması ilişkin anlaşma resmen(resmi gazete ile) onaylanmış oldu.

Karara göre anlaşma, akit tarafların anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç onay işlemlerin yerine getirildiğine ilişkin olarak diplomatik yollardan birbirlerine yaptıkları bildirimin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girecek.

Kararın tam metni için tıklayınız.