26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ

“Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerindeki Canlanma, Yenilenme ve Dayanıklılığın Desteklenmesinde Gümrükler

Kurucu üyesi olduğumuz Dünya Gümrük Örgütü – WCO, 183 üyesiyle uluslararası ticaretin %98’ini gerçekleştirmektedir. İlk toplantısını 26 Ocak 1953 tarihinde gerçekleştiren DGÖ,  o tarihten esinlenerek 26  Ocak gününü  “Dünya Gümrük Günü” olarak ilan etmiştir.

Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde her yıl bir tema belirlenmekte ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlenerek raporlar hazırlanmaktadır. 2021 yılının teması ise; “Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerindeki Canlanma, Yenilenme ve Dayanıklılığın Desteklenmesinde Gümrükler” olarak belirlenmiştir (Customs Bolstering Recovery, Renewal and Resilience For A Sustainable Supply Chain).

Sınırlarda, diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışan gümrük idareleri ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılmasında, sınır prosedürlerinin basitleştirilmesi/uyumlaştırılması/standartlaştırılması ve sınırların güvence altına alınmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Covid-19 sürecinde gümrük idareleri, başta tıbbi malzemeler olmak üzere hayati öneme haiz ürünlere ilişkin tedarik zincirinin sürekliliğinin sağlanmasını temin edecek önlemler almış,  ihtiyaç duyulan ürünlerin sınırlar ötesi geçişini sağlayarak ihtiyaç duyulan yerlere gecikmeksizin ulaşmasını sağlamıştır.

Küresel tedarik zincirlerinde pandeminin yol açtığı hasar sonrası yeniden yapılanma sürecinde gümrük idarelerinden liderlik rolü beklenmektedir.  Covid-19 kirizi, eşgüdümlü sınır yönetiminin mümkün ve verimli olduğunu, ulusal ve küresel düzeyde söz konusu eşgüdümün kurumsallaşabileceğini kanıtlamıştır.

Ülkemizden bir örnek verecek olursak; pandeminin ilk dönemlerinde, komşu ülkelerde vaka sayılarının artmaya başlaması üzerine bazı sınır kapıları tek taraflı veya karşılıklı olarak kapatılmıştı. Ancak, tedarik zincirinin de bir şekilde çalışması gerektiğinden pratik bir çözüm olarak sınır kapılarındaki korumalı alanlarda römork/sürücü değişimi yöntemiyle işlemler yürütülmüş ve “Temassız Ticaret” uygulamaları hayata geçirilmişti.

DGÖ Genel Sekreteri Kunio Mikuriya da; pandeminin, ticaretin ve iş yapma şekillerinin geri dönülmez bir şekilde değiştirdiğini ifade etmiş,  küresel tedarik zincirlerinin sorunsuz bir şekilde yenilenmesini/toparlanmasını sağlamak için gümrük idarelerinin çevik/pratik olması gerektiğini vurgulamıştır.

Covid-19 salgını, yenilikçi ve teknolojik yaklaşımların gümrük operasyon süreçlerine entegre edilmesinin önemini de ortaya çıkarmıştır.  

Bu yaklaşım;

  • Tamamen dijital ve kağıtısız gümrük işlemlerini,
  • Kontrol süreçlerinin etkinliğinin arttırılmasının yanı sıra, kolaylaştırılmasında ve hızlandırılmasında teknolojinin kullanılmasını,
  • Verilerin toplanması, paylaşılması ve analiz edilmesi aşamasında Blokzincir veya yapay zeka uygulamalarından faydalanılmasını,
İçermektedir.

Pandemi gibi öngörülemeyen sistemik riskler karşısındaki kırılganlığı gidermek için, gümrük idarelerinin yaşananlardan dersler çıkarması gerekmektedir.

Dayanıklılığın desteklenmesinde “insan” unsuru da gözardı edilmemeli, hatta dönüşüm sürecinin merkezinde yer almalıdır.

Gümrük idareleri iş yapma şekillerini yeni duruma göre yeniden dizayn etmeli ve personelinin de yeni duruma hazır hale gelmelerini sağlamalıdır.

Gümrük işlem süreçlerinin önemli sac ayaklarından biri olan müşavirlik firmalarının da sürdürülebilirliği esas alarak bu sürece destek olmaları gerekmektedir.

Subaşı Gümrük Müşavirliği olarak gerek çalışanlarımızın güvenliği, gerekse de firmalarımıza vermiş olduğumuz hizmetlerin devamlılığını sağlamak adına şirketimizce de bir dizi adım atılmış, gelişen durumlar göz önünde bulundurularak da yeni adımlar atılmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda çalışma alanlarımızda her türlü hijyen tedbiri alınmış, sosyal mesafeyi azaltmak adına dönüşümlü çalışmadan, evden çalışmaya, toplantıların azaltılmasından, vermiş olduğumuz hizmetlerin online platformlara taşınmasına kadar bir dizi önlem hayata geçirilmiştir.

Yukarıda, Dünya Gümrük Örgütü’nün 2021 yılı Dünya Gümrük Günü kapsamında belirlemiş olduğu  Sürdürülebilir Tedarik Zincirlerindeki Canlanma, Yenilenme ve Dayanıklılığın Desteklenmesinde Gümrükler ” teması altında vurgulanan hususlara kısaca değinilmiş ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ulusal bazda ve firmamız bazında alınan örneklere yer verilmiştir.

Bu vesileyle tüm paydaşlarımızın 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü kutlarız.

Saygılarımızla.