25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete içeriği: Finansal Kiralama…birliği statüsü, Hırvatistan STA iptali, battaniye-laminant parke damping.25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar-2013/4792

2. Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 1/7/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Sona Erdirilmesi Hakkında Karar-2013/4981

3. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)

4. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/14)

1- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar-2013/4792

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın amacı, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü’ne ilişkin detayların belirlenerek hükme bağlanmasıdır. Bahse konu karar, birliğin üyelik sistemi, genel kurul ve yönetim kurulu oluşumu ve yetkileri, genel sekreter ve yardımcılarının atanması, görevleri gibi birçok detayı içermektedir. 

Karar, yayımlandığı tarih(bugün) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

2- Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 1/7/2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Sona Erdirilmesi Hakkında Karar-2013/4981

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması”nın 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere sona erdirilmesidir. Malûmaliniz, Hırvatistan 1/7/2013 tarihi itibariyle AB ye tam üye olmuştu.

Kararın tam metni için tıklayınız.

3- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/12)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, 6301.40 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri” 6301.90 GTP’de yer alan “diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri” ile 6001.10.00.00.11 ve 6001.92 GTP’de yer alan “Yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat” ın, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmesidir.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

4-  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/14)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, 411.13.90.00.00, 4411.14.90.00.00, 4411.92.90.00.00 ve 4411.93.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarındaki (GTİP) “laminat parkeler” in, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmesidir.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.