25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete içeriği: Tasfiye yönetmeliği, akaryakıt transit güzergahı.25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

1-Tasfiye Yönetmeliği

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmeliğin amacı, gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmeliğin ; Gümrük idaresine teslim edilmiş tütün ve tütün mamülleri ile alkollü içkilerin imhası ve Soruşturma veya kovuşturması devam eden kaçak eşyanın tasfiyesi ile ilgili Geçici 2. ve 3. maddeleri yayımı tarihinde(25.06.2013) diğer maddeleri 01.09.2013 de yürürlüğe girecektir.

Yine, 30 maddeden oluşan ve şu an yürürlükte olan Tasfiye yönetmeliği de, 01.09.2013 tarihinden itibaren  yürürlükten kalkacak ve bugün yayımlanan 72 maddeden oluşan Tasfiye yönetmeliği’nin yeni hali 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

2- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı; ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının, Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’nden Habur Gümrük Müdürlüğü’ne olan transit güzergahını düzenlemektir.

İlgili tebliğdeki hükümlerin olduğu aşağıdaki fıkraya, sarı ile renklendirilen yer eklenerek bu düzenleme yapılmıştır.

“İskenderun veya Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Dörtyol-Bahçe-Gaziantep-Şanlıurfa-Kızıltepe-Cizre-Nusaybin güzergâhıtakip edilerek Habur Gümrük Müdürlüğü,”

Tebliğ, yayımı tarihinde (bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.