2424 Sayılı İGV Kararına Eklenen Başlamış İşlem Muafiyeti Süresinin Hesaplanması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 
 

Konu:  2424 Sayılı İGV Kararına Eklenen Başlamış İşlem Muafiyeti Süresinin Hesaplanması Hk.

Duyuru Özeti:

18.04.2020 tarihli 2424 sayılı Karar ile; muhtelif  bir çok eşyaya ilave gümrük vergisi getirilmiş, ancak daha önceki benzer Kararların aksine başlamış işlemler için herhangi bir istisna hükmü öngörülmemişti.

05.05.2020 tarihinde yayımlanan düzenleme ile ilgili Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiş ve geriye dönük bir muafiyet tesis edilmişti.

“18/4/2020 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz."

Söz konusu 30 günlük sürenin başlangıç tarihine ilişkin tereddütler üzerine (18 Nisan veya 05 Mayıs) Gümrükler Genel Müdürlüğü 54544764 sayılı yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

   –   Başlamış işlem muafiyetinden yararlanmak için belirlenen 30 günlük sürenin hesaplanmasında geçici maddenin yayımlandığı 05.05.2020 tarihinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

   –   Dolayısıyla, başlamış işlem kapsamındaki eşyaya ilişkin beyannamenin 04.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil edilmesi halinde İGV tahsilatı söz konusu olmayacaktır.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net