24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete içeriği: Tasfiye Ambar yonetmeliği ve hizmet tarifesinin kaldırılması, 54.07 sentetik mensucat damping24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1.    Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

2.    İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/15)

3.    Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tarife

1- Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmeliğin amacı, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı birimler tarafından işletilmekte olan geçici depolama yerleri, antrepolar, yolcu beraberi eşya ambarları, tasfiye ambarları ve kaçak eşya ambarlarına eşya alınması, muhafazası ve teslimine ilişkin esas ve usulleri, kullanılacak defter ve belgeleri göstermek amacıyla hazırlanan yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasıdır. 

Yönetmelik, 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

2- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/15)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, ÇHC, Malezya, Güney Kore, Tayland ve Tayvan menşeli  “54.07 gtipsindeki sentetik filamentten dokunmuş mensucatın (giyim için olanlar)” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmesidir.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

3- Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tarife

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Mevzuat ile, kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlarda belirtilen esaslar dahilinde Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarınca yapılacak iş ve hizmetlerin ücret ve uygulama şartlarını düzenleyen tarife yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevzuat, 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mevzuatın tam metni için tıklayınız.