2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulacak Eşyaya Yapılan Eklemeler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulacak Eşyaya Yapılan Eklemeler Hk.

Duyuru Özeti:

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 1. maddesinde; bazı uyuşturucu maddeler ismen sayılmakta ve  19. maddesinde; zararlı ve alışkanlık yaptığı tespit edilen maddelerin Cumhurbaşkanı kararıyla kanun kapsamına alınacağı, bu maddelerin imali, ithali ve ihracının Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde olduğu ifade edilmektedir.


Bu kapsamda; 06.09.2022 tarihli 6005 sayılı Karar eki listede yer alan eşyanın 2313 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, listede belirtilen eşyanın imali, ithali ve ihracı  Sağlık Bakanlığının özel izni ve denetimine tabi olacaktır.


 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]