23.07.2013 tarih ve 28716 sayılı Resmi Gazete içeriği: Damping-sübvansiyon süre sonu tarihleri, 7009.91 kota dağıtım, 3920.20.21.00.19 kota dağıtım23.07.2013 tarih ve 28716 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)

3- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)

 


1-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Açıklama: Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, başlıkta belirtilen 2013/11 sayılı tebliğde bulunan ve belli eşyalar için dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği tarihleri barındıran tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin

Bitiş

Tarihi

5508

5509

5510

5511

(5509.52,5509.61,5509.91, 5510.20 hariç)

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Çin Halk

Cumhuriyeti

12.1.2009/27108

2009/1

12.1.2014

Endonezya

Hindistan

3920.62.19.00.00

Diğerleri

Hindistan

22.3.2009/27177

2009/8

22.3.2014

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerdenolanlar

3921.90.10.00.00

Poliesterlerden olanlar

5603.14

Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmişdokumaya elverişlisuni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

18.4.2009/27204

2009/12

18.4.2014

5503.20.00.00.00

Poliesterlerdensentetik devamsız lifler (polyester elyaf)

Hindistan

18.4.2009/27204

2009/13

18.4.2014

Çin Tayvanı

Tayland

4007.00

Vulkanize edilmişkauçuktan  iplik ve ipler

Malezya

18.6.2009/27262

2009/14

18.6.2014

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar.

Çin Halk Cumhuriyeti

18.6.2009/27262

2009/17

18.6.2014

3904.10.00.00.19

Yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür

ABD

25.6.2009/27269

2009/18

25.6.2014

Almanya

İtalya

Romanya

(*)Dampinge karşı önlemler ile sübvansiyona karşı telafi edici önleme konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 

 


2- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)

Açıklama: Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını hükme bağlamaktır.

Dönemler itibariyle kota miktarları aşağıdaki gibidir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı

1.Dönem

(3/7/2013-2/7/2014

2.Dönem

(3/7/2014-2/7/2015)

3.Dönem

(3/7/2015-2/7/2016)

4.Dönem

(3/7/2016-2/7/2017)

7009.91

Çerçevesiz

1.800 Ton

1.890 Ton

1.985 Ton

2.084 Ton

 

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. 

Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.

İthal lisansları devredilemez.

İthal lisansının geçerlilik süresi bitiminden itibaren on işgünü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar, ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.

Tebliğ, 3/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 

 

 

3- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)

Açıklama: Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını hükme bağlamaktır.

Dönemler itibariyle kota miktarları aşağıdaki gibidir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı

1.Dönem

(2/7/2013-1/7/2014

2.Dönem

(2/7/2014-1/7/2015)

3.Dönem

(2/7/2015-1/7/2016)

4.Dönem

(2/7/2016-1/7/2017)

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.149 Ton

1.183 Ton

1.218 Ton

1.255 Ton

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. 

Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.

İthal lisansları devredilemez.

İthal lisansının geçerlilik süresi bitiminden itibaren on işgünü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5’ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar, ilgili ithalatçının bir sonraki izninden mahsup edilir.

Tebliğ, 2/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.