23.07.2013 tarih ve 2013/26 sayılı Genelge hk. (Talimat ve dağıtımlı yazılara ilişkin 2009/4 sayılı Genelgenin 3. md. yürürlükten kaldırılması hk.)T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 68866864-010.06.01

23/7/2013

Konu : 2009/4 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesi

GENELGE

( 2013/26 )

İlgi: 24/3/2009 tarihli ve 2009/4 sayılı Genelge.

Talimat ve dağıtımlı yazılara ilişkin ilgide kayıtlı Genelgenin 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. (İlgili madde aşağıda bilgi için çıkartılmıştır.)

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

 

3- Gerek kısmi ve gerekse tüm Başmüdürlüklere yazılacak, üçüncü kişileri ilgilendirmeyen talimat ve dağıtımlı yazı niteliğindeki bildirişlerde, 12.04.2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen gizlilik dereceleri (ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL) belirtilecek, gizlilik derecesini içermeyen yazılar muhatap idareler tarafından uygulamaya konulmayacaktır.