22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 
 
 
Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 
 
 
22 Mayıs 2014  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29007
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6136
Ekli “Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/3/2014 tarihli ve 16291 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
     Kararın Eki Karar için lütfen linke tıklayınız. 
     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-2-1.pdf