22 Ağustos 2015 ve 23 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikler22 Ağustos 2015 Tarihli 29453 Sayılı Resmî Gazetede ve 23 Ağustos 2015 Tarihli 29453 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan aşağıda açılımı yapılan Yönetmelik ve Tebliğler ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü`nün Tek Pencere Sistemi – Ekonomi Bakanlığı ” konulu 2015/14 sayılı Genelgesi

–          T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü`nün “Tek Pencere Sistemi – Ekonomi Bakanlığı” konulu 2015/14 sayılı Genelgesi