“21.03 tarife pozisyonunda yer alan “çeşni ve lezzet verici karışımlar” ile 33.02 tarife pozisyonunda yer alan ve esası “koku veren maddeler” konulu 2Bu çerçevede, içeriğinde 33.01 tarife pozisyonundaki maddeleri veya bu maddelerden elde edilmiş koku verici bileşikleri ya da sentez yoluyla elde edilmiş aromatik ürünleri esas madde olarak bulunduran müstahzarların 33.02 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, içeriğinde koku verici maddeler de bulunmakla birlikte esas itibariyle gıdalara çeşni ve lezzet verici olarak kullanılan müstahzarların 21.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, müstahzara esas niteliğini veren madde tespit edilemediği durumlarda ise tarifenin 3 (c) genel yorum kuralı uyarınca hareket edilmesi;

Diğer taraftan ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak iş bu Genelge tarihi itibariyle karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

12.10.2014 tarihli 29143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Eki DGÖ Armonize Sistem Komitesinin 53. Dönem Kararları’nın 26 ncı ve müteakip maddelerinde yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle uygulama alanı kalmayan 20.10.2009 tarihli 2009/107 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


Genelgenin tamamı için linki tıklayınız.

http://www.igmd.org/files.php?force&file=belge/mevzuat/2015_22_Say__l___Genelge_527528001.pdf