2023 Yılında Geçerli Olacak İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  2023 Yılında Geçerli Olacak İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hk.

Duyuru Özeti:

474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun uyarınca; 01/01/2023 tarihinden geçerli olmak üzere İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin yürürlüğe konulmasına ilişkin 6622 sayılı Karar yayımlanmıştır.

İlgili Karar Resmi Gazetede PDF formatında yayımlanmıştır. 
Binlerce satır veriden oluşan ve yılın son günlerinde yayımlanıp, 01 Ocak itibariyle yürürlüğe girmesi sebebiyle söz konusu PDF dokümanların incelenmesinde sorunlar yaşanmaktaydı.

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl söz konusu listelerin, ilgililerce yapılacak işlemlerde işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bilgi amaçlı olarak excel formatında da paylaşılmasına ilişkin bir duyuru yayımlamıştı. Bakanlığın buna ilişkin bir duyuru yayınlaması halinde excel formatındaki veriler de bilahare paylaşılacaktır.


ÖNEMLİ NOT: Türk Gümrük Tarife Cetveli, “Pozisyon No”, “Eşya Tanımı”, “Ölçü Birimi” ve “474 Vergi Haddi” sütunlarından oluşur. “474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunla belirlenen vergi oranlarını gösteren “474 Vergi Haddi” sütunu uygulamaya esas alınmaz. Türk Gümrük Tarife Cetveli ve gümrük vergisi oranları, gümrük tarifesinin farklı unsurlarıdır. Dış ticarete konu olan eşyanın tarife sınıflandırmasına Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer verilir. Eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları ise, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde, ülkeler ve ülke grupları bazında düzenlenmiş olan ayrı ayrı sütunlarda gösterilir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net