2023 Yılı İthalat Tebliğleri Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  2023 Yılı İthalat Tebliğleri Hk.

Duyuru Özeti:

31.12.2022  tarihli  Mükerrer Resmi Gazete’de muhtelif İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.

Tebliğlerin başlıklarına ve bağlantılarına aşağıda yer verilmiş olup, önem arzeden değişikliklere ilişkin detaylı duyurular  bilahare yapılacaktır.
 
TEBLİĞLER
 


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net