2023 Yılı “Damga Vergisi” Tutarlarının Belirlenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   2023 Yılı “Damga Vergisi” Tutarlarının Belirlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüzyirmiiki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş olup, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek ilan edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirası olmuştur.

Aşağıdaki tabloda gümrük işlemlerinde kullanılacak bazı belgelerin mevcut ve 2023 yılındaki tutarları karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.
 
BELGE20222023
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler176,70393,90
Mukavelenameler, Taahhütnameler Ve TemliknamelerBinde 9,48Binde 9,48
Konşimentolar26,8059,70
Ordinolar1,002,20
Gümrük İdarelerine Verilen Özet Beyan Formları19,8044,10
Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için1,002,20
Taşıma Senedi1,002,20
Menşe Ve Mahreç Şahadetnameleri45,40101,20

Söz konusu düzenleme 1/1/2023  tarihinde yürürlüğe girecektir.
 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]