2023 Yılı Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: 2023 Yılı Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi

Duyuru Özeti:

Avrupa Birliği nin 2023 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda 01 Ocak.2023 tarihinden itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1998) 31.10.2022 tarihli L 282 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülükler gereğince, sanayi ürünleri için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda Türkiye, Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergisi oranlarını uygulamaktadır.


Dolayısıyla, 2658/87 sayılı Konsey Kararı ile yayımlanan gümrük vergisi oranlarının sanayi ürünleri için Türkiye tarafından da 01 Ocak 2023’den itibaren aynen uygulanması beklenmektedir.

Listede “★” işareti bulunan satırlar yeni eklenen tarife kodlarına atıf yapmakta olup, bu kapsamda 42 yeni tarifenin eklendiği anlaşılmaktadır.

Not : Üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatların vergi yükümlülüklerinde 2023 yılında bir değişiklik olup olmayacağı ilgili dokümandan kontrol edilebilir. 


★ Refers to new code numbers


Konuya ilişkin dokümana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]