2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranının %122,93 Olarak Belirlenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranının %122,93 Olarak Belirlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

24.11.2022 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yürmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2022 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bakanlar Kurulunun (Cumhurbaşkanı’nın) bu suretle tespit edilen had ve miktarları değiştirmeye yetkisi olsa da, belirlenmiş olan yeniden değerleme oranı aşağıda başlıklar halinde verilen konuların tespitinde baz değer olarak kullanılmaktadır.
 
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesinde,
  • Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesinde,
  • Harç miktarlarının hesaplanmasında,
  • Geri Verme ve Kaldırma başvurularında yetkili gümrük idarelerinin belirlenmesinde,
  • Fazla Çalışma Ücretlerinin belirlenmesinde,
 
Yeniden değerleme oranının doğrudan etkisi bulunmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net