2022 – 2023 Yıllarında AB Resmi Gazetesinde Yayımlanan Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
Konu:  2022 – 2023 Yıllarında AB Resmi Gazetesinde Yayımlanan Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.
Duyuru Özeti:
Muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmeye yönelik Tarife-Sınıflandırma Kararlarına ilişkin 40 seri nolu Gümrük Genel Tebliği yayımlanarak  02.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.

23.05.2024 tarihli düzenleme ile;

Söz konusu Tebliğ’in EK-1’inde bazı değişiklikler yapılarak 02/05/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 

  • Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 02.05.2024 tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmekte,
  • Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanmaktadır.

 

Konuya ilişkin düzenlemeye ve yeni Ek-1 tablosuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]