2022/13 Sayılı Genelge – İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşyanın Ön Başvuru Sürecinin Askıya Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  2022/13 Sayılı Genelge – İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşyanın Ön Başvuru Sürecinin Askıya Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük mevzuatı kapsamında; bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya ile yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere muafiyet tanınmaktadır.

2022/13 sayılı Genelge ile söz konusu muafiyetin kullanımına ilişkin işlemler düzenlenmiş ve bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de gümrük idaresine bir ön başvuru süreci öngörülmüştür.


Ön başvuru süreci tamamlanana kadar eşyanın gümrükte beklemesinden dolayı eşyaların bozulabildiğine dair bildirimler yapılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 78356732 sayılı yazılarında;

  —    Başvuru sürecinde yaşanan beklemelerin önüne geçilmesini teminen ön başvurunun Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabilmesini sağlayacak ve faaliyet alanı yalnızca inceleme, analiz veya test olan firmaların veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtilmiş,

  —  2022/13 sayılı Genelge`nin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere yukarıda bahsedilen sistemsel düzenlemelerin uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amacıyla gelen ve gümrükte bekleyen eşya için ön başvuru yapılmaksızınyazıda detayları belirtilen teyitlerin alınması şartıyla yapılabilmesi uygun bulunmuştur.

  —  Genelge uyarınca ön başvuruda sunulması gereken bilgilerin eşyanın teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]