2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranının %36,20 Olarak Belirlenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranının %36,20 Olarak Belirlenmesi Hk.

Duyuru Özeti:

27.11.2021 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 ((otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bakanlar Kurulunun (Cumhurbaşkanı’nın) bu suretle tespit edilen had ve miktarları değiştirmeye yetkisi olsa da, belirlenmiş olan yeniden değerleme oranı aşağıda başlıklar halinde verilen konuların tespitinde baz değer olarak kullanılmaktadır.


  • 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesinde,
  • Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesinde,
  • Harç miktarlarının hesaplanmasında,
  • Geri Verme ve Kaldırma başvurularında yetkili gümrük idarelerinin belirlenmesinde,
  • Fazla Çalışma Ücretlerinin belirlenmesinde,

Yeniden değerleme oranının doğrudan etkisi bulunmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Kaynak: gib.gov.tr

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net