2021 Yılı İthalat Tebliğleri Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  2021 Yılı İthalat Tebliğleri Hk.

Duyuru Özeti:

31.12.2020  tarihli  Mükerrer Resmi Gazete’de muhtelif İthalat Tebliğleri yayımlanmıştır.

Tebliğlerin başlıklarına ve bağlantılarına aşağıda yer verilmiş olup, önem arzeden değişikliklere ilişkin detaylı duyurular  bilahare yapılacaktır.
 

TEBLİĞLER

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net