2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesi Hk. 

Duyuru Özeti:
 

28.11.2020 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bakanlar Kurulunun (Cumhurbaşkanı’nın) bu suretle tespit edilen had ve miktarları değiştirmeye yetkisi olsa da, belirlenmiş olan yeniden değerleme oranı aşağıda başlıklar halinde verilen konuların tespitinde baz değer olarak kullanılmaktadır.


  • 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesinde,
  • Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesinde,
  • Harç miktarlarının hesaplanmasında,
  • Geri Verme ve Kaldırma başvurularında yetkili gümrük idarelerinin belirlenmesinde,
  • Fazla Çalışma Ücretlerinin belirlenmesinde,
Yeniden değerleme oranının doğrudan etkisi bulunmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net