2020/3 Sayılı Tebliğ Kapsamında Düzenlenen “Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikasının” TPS Kapsamına Alınması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  2020/3 Sayılı Tebliğ Kapsamında Düzenlenen “Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikasının” TPS Kapsamına Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

2020/3 sayılı Tebliğ ile; Türkiye gümrük bölgesine girecek Tebliğ eki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin “ilk şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar” şeklinde tanımlanan maddelerden olmaması halinde üretici belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası düzenlenmektedir.

Bahse konu Üretici Belgesi ve Üretici Tarafından Düzenlenen Analiz Sertifikaları TPS kapsamına alınmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net