2020/20 Sayılı Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  2020/20 Sayılı Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ Hk.

Duyuru Özeti:

Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikasının onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 2020/20 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

İthal Şahadetnamesi : Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıdan talep edilen belge

Nihai Kullanım Sertifikası : Kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için İhracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından ülkemizdeki ithalatçıya verilen/gönderilen ve Ticaret Bakanlığınca onaylanması talep edilen belge

Olarak tanımlanmaktadır.

İthal Şahadetnamesi ve Nihai Kullanım Sertifikalarının geçerlilik süreleri onay tarihinden itibaren altı (6) aydır. 

Belge başvuruları elektronik olarak yapılabilmekte olup, “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak TPS-1082-İthal Şahadetnamesi, Karar/Tebliğ olarak 2020/20 sayılı Tebliğ'in seçilmesi gerekmektedir.

İthal Şahadetnamesi kapsamında ithalatın gerçekleştiğini göstermek üzere “Tesellüm Teyidi Vesikası” düzenlenmektedir.

Söz konusu düzenleme 12.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, “Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin 2020/12 sayılı Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Öte yandan, İthal Şahadetnamesine ilişkin hususlar 2020/20 sayılı İthalat Tebliğ’inde ayrıntılı olarak düzenlendiğinden; aynı günlü Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile, İthalat Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Ek’i ‘İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname’ yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net